Site icon Centar Marković

O Centru

O Centru

Nauka i iskustvo na jednom mestu

Centar za ranu intervenciju i specijalnu edukaciju Marković je nastao kao rezultat našeg višegodišnjeg rada u oblasti rane intervencije i specijalne edukacije. Naše obrazovanje i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i njihovim porodicama, omogućili su nam da jasno formulišemo ciljeve Centra.

Jedan od naših ciljeva je pružanje visokokvalitetne podrške deci sa autizmom, intelektualnom ometenošću i drugim neurorazvojnim poremećajima. Imperativ u našem radu je primena naučno zasnovanih metoda rada u ranoj intervenciji i specijalnoj edukaciji.  Svakodnevne rutine koje su sastavni deo naših života, pružaju izvanredne prilike za učenje i razvoj sve dece. Stoga, želimo da Vam kroz saradnju približimo naučno zasnovane intervencije kako biste na najbolji način podsticali učenje i razvoj Vaše dece.

U Republici Srbiji je 2009. godine uvedeno inkluzivno vaspitanje i obrazovanje. Poznato je da kvalitet podrške koju deca imaju u vaspitno-obrazovnim ustanovama ima značajan uticaj na njihov razvoj. Upravo zato, Centar Marković ima za cilj osnaživanje profesionalnih kompetencija vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika za implementaciju inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja. To nam omogućava naše bogato iskustvo u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Razlog više je i naše višegodišnje iskustvo u saradnji sa roditeljima i stručnjacima iz vaspitno-obrazovnih ustanova.

 

Rana detekcija autizma je jedan od važnih ciljeva koji je Centar Marković postavio pred sobom. Tri su razloga koja su nas navela da se posvetimo ovom cilju. Na prvom mestu, to je kontinuirana edukacija iz oblasti rane detekcije autizma. Na drugom mestu, to je dugogodišnji rad sa decom sa autizmom još od najmlađeg uzrasta. I na kraju, to su dokazi o brojnim benefitima blagovremeno započete rane intervencije.

Od samog početka našeg profesionalnog puta, opredeljeni smo za primenu intervencija zasnovanih na dokazima. Stoga, svesrdno nastojimo da u našem Centru, Vašoj deci i Vama obezbedimo nauku i iskustvo na jednom mestu.

Exit mobile version