Rana detekcija autizma

Rana detekcija autizma i drugih neurorazvojnih poremećaja je moguća praćenjem razvoja dece, i sprovođenjem razvojnog skrininga. Američka akademija pedijatara preporučuje da sva deca, tokom posete pedijatru, budu podvrgnuta razvojnom skriningu u 9-om, 18-om i 30-om mesecu života. Kod sve dece bi u 18-om i 24-om mesecu trebalo sprovesti i skrining autizma.

Rana intervencija

Rana intervencija se odnosi na širok spektar aktivnosti dizajniranih sa ciljem da unaprede razvoj deteta, koje su usmerene ka potrebama svakog pojedinačnog deteta, i njegove porodice. Početak rane intervencije se obično dovodi u vezu sa periodom od rođenja, pa do pete godine.

Specijalna edukacija

Specijalna edukacija podrazumeva posebno dizajniranu nastavu sa ciljem da se zadovolje jedinstvene potrebe svakog pojedinačnog deteta sa teškoćama u razvoju, bilo koje vrste. Osnovni cilj specijalne edukacije je da ustanovi, i u maksimalnoj meri iskoristi individualne potencijale deteta sa teškoćama u razvoju.

Telepraksa

Telepraksa predstavlja primenu različitih onlajn platformi, softvera i aplikacija, u cilju pružanja terapeutskih i savetodavnih usluga deci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, u realnom vremenu, kada je iz bilo kog razloga onemogućen rad „licem u lice“.

Dobro došli!

Centar za ranu intervenciju i specijalnu edukaciju Marković je nastao kao rezultat našeg višegodišnjeg rada u oblasti rane intervencije i specijalne edukacije. Naše obrazovanje i dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i njihovim porodicama, omogućili su nam da jasno formulišemo ciljeve Centra.

Oblasti podrške u našem Centru

Rana detekcija autizma

Rana detekcija autizma i drugih neurorazvojnih poremećaja je moguća periodičnim praćenjem razvoja dece, i sprovođenjem razvojnog skrininga tokom ranog detinjstva.

Rana intervencija

Rana intervencija se odnosi na širok spektar aktivnosti dizajniranih sa ciljem da unaprede razvoj deteta, a koje su usmerene ka potrebama svakog pojedinačnog deteta, i njegove porodice.

Specijalna edukacija

Specijalna edukacija podrazumeva posebno dizajniranu nastavu sa ciljem da se zadovolje jedinstvene potrebe svakog pojedinačnog deteta sa teškoćama u razvoju, bilo koje vrste.

Telepraksa

Telepraksa predstavlja primenu komunikacionih tehnologija u cilju pružanja savetodavnih i terapeutskih usluga u realnom vremenu, kada je iz bilo kog razloga onemogućen rad „licem u lice“.

Miljokazi razvoja

Pogledajte listu miljokaza (pokazatelja) razvoja dece od perioda rodjenja pa sve do pete godine života, koja je sačinjena od strane američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Centerꞌs for Disease Control and Prevention – CDC).

Korisni članci