Site icon Centar Marković

Uslovi korišćenja sajta

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pre nego što počnete da koristite naš veb sajt, pažljivo pročitate Uslove korišćenja. Pristup našem veb sajtu, kao i njegova upotreba, uslovljeni su prihvatanjem Uslova korišćenja, i postojanjem saglasnosti sa Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja važe za sve posetioce i korisnike našeg veb sajta. Pristupom našem veb sajtu ili njegovim korišćenjem, prihvatili ste obavezu da poštujete sve Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne pristupate našem veb sajtu, i da ga ne koristite. Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju, izmenimo Uslove koriščenja našeg veb sajta. To možemo da uradimo u bilo koje vreme, i bez obaveze obaveštavanja posetilaca i korisnika veb sajta.

Intelektualna svojina

Kompletan sadržaj sajta (tekstovi, tabele, video snimci) predstavlja našu intelektualnu svojinu.

Deljenje linka

Link našeg veb sajta je dozvoljeno deliti ka trećim licima. Linkove na kojima se nalaze određeni sadržaji sa našeg veb sajta, takođe je dozvoljeno deliti ka trećim licima.

Preuzimanje i objavljivanje sadržaja

Strogo je zabranjeno preuzimanje i objavljivanje bilo kog sadržaja sa našeg veb sajta u štampanim, elektronskim i internet medijima. Zabranjeno je preuzimanje i objavljivanje na društvrnim mrežama. Preuzimanje i objavljivanje je dozvoljeno jedino uz našu pisanu saglasnost. 

Modifikacija sadržaja

Sadržaj za koji smo dali pisano odobrenje da se može preuzeti i objaviti, zabranjeno je modifikovati. Zabrana modifikacije se odnosi na sve vrste medija, kao i na društvene mreže. Modifikacija sadržaja je moguća jedino uz naše dodatno pisano odobrenje.

Video sadržaj

Na našem veb sajtu se mogu naći pojmovi koji su označeni kao “video 1”, “video 2”,  “video 3”, “video 4”, “video 5”, “video 6”, “video 7”, “video 8” i “video 9”. Pritiskom na ove pojmove, bićete usmereni ka YouTube kanalu pod nazivom Danijel Marković. Celokupan video sadržaj na ovom kanalu je naša intelektualna svojina. Na pristup celokupnom video sadržaju na pomenutom kanalu i njegovu upotrebu, primenjuju se Uslovi korišćenja koje je definisao Centar Marković.

Odricanje od odgovornosti

Naš veb sajt koristite isključivo na sopstvenu odgovornost. Celokupan sadržaj sajta (tekstovi, tabele, video snimci) je informativnog karaktera. Kao takav, ne predstavlja zamenu za konsultaciju sa odgovarajućim stručnjacima ako je sadržaj sajta kod Vas izazvao neku sumnju/nedoumicu. Ili, ako je “otvorio” neka pitanja koja čekaju na odgovore. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve posledice koje nastanu usled korišćenja našeg veb sajta. Takodje, odričemo se odgovornosti od nastanka materijalne, nematerijalne, direktne ili indirektne štete nastale upotrebom našeg veb sajta. Odričemo se odgovornosti od bilo kakvih posledica proizašlih iz preduzimanja ili nepreduzimanja bilo kojih radnji, na osnovu sadržaja sa veb-sajta. Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakve posledica koje nastanu usled gašenja našeg veb sajta. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost usled privremene nedostupnosti veb-sajta, iz bilo kog razloga.

Linkovi ka drugim veb-sajtovima

Na našem veb sajtu mogu se pronaći linkovi koji vode ka drugim veb sajtovima. To su veb-sajtovi u vlasništvu drugih pravnih/fizičkih lica, koji imaju svoje uslove korišćenja. Naš veb sajt nema nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb sajtova. Naš veb-sajt nema nikakvu kontrolu nad njihovom politikom privatnosti, njihove uslove korišćenja i njihovo postupanje. Usled toga nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu pristupom i upotrebom drugih veb-sajtova.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb server skladišti u Vašem računaru, ili u uredjaju sa kojeg pristupate nekom sajtu. U cilju unapredjenja funkcionalnosti veb sajta i omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva, naš veb sajt koristi kolačiće. Napominjemo da imate mogućnost da odbijete upotrebu kolačića. Potrebno je da podesite Vaš pregledač u računaru, ili u nekom drugom uređaju sa kojeg pristupate našem veb sajtu.

Politika privatnosti

Na našem veb sajtu postoji stranica sa kontakt formom, koja od ličnih podataka sadrži ime i prezime, broj telefona, i i-mejl adresu. Ostavljanje ovih podataka je isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Lični podaci koji su od korisnika dobijeni popunjavanjem kontakt forme, koriste se isključivo za komunikaciju sa korisnikom. Podaci se ni u kom slučaju ne prosleđuju trećim licima, osim po odobrenju korisnika.

Exit mobile version