Site icon Centar Marković

Miljokazi razvoja

Miljokazi (pokazatelji) razvoja dece od rođenja do pete godine života

Pred Vama se nalaze miljokazi razvoja dece od perioda rodjenja pa sve do pete godine života, u izdanju američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Centerꞌs for Disease Control and Prevention – CDC).

U pitanju su najaktuelniji miljokazi razvoja, koji su za potrebe CDC-a i njihovog programa pod nazivom “Learn the Sign. Act Early.”, kreirani od strane radne grupe eksperata Američke akademije pedijatara (American Academy of Pediatrics). Miljokazi razvoja su pažljivo odabrani na osnovu podataka iz literature, i konsenzusa izmedju eksperata radne grupe. Lista miljokaza razvoja pokazuje šta većina dece (75% ili više), može da radi na određenom uzrastu. Njena svrha je da pruži podršku procesu praćenja razvoja dece; zatim da obeshrabri pristup “čekaj i vidi šta će biti” (“wait and see” aprouch), kao i da blagovremeno ukaže na potrebu za razmatranjem odluke o sprovođenju razvojnog skrininga, u slučaju da miljokazi razvoja nisu dostignuti na određenom uzrastu (Zubler et al., 2022).

Napominjemo da navođenje liste miljokaza razvoja na ovom veb sajtu, kao i navođenje linka CDC-a (u delu Literatura) na kojem se nalazi materijal o miljokazima razvoja dece, ni u kom slučaju ne znači da je naš sajt podržan od strane CDC-a. Celokupan materijal o miljokazima razvoja je besplatno dostupan na veb sajtu CDC-a.

Šta većina beba radi na uzrastu od 2 meseca?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Umiruje se kada mu se govori, ili kada se uzme.
 • Gleda u Vaše lice.
 • Izgleda srećno kada Vas vidi da mu prilazite.
 • Smeje se kada mu govorite, ili kada mu se smejete.

Jezik/Komunikacija:

 • Pravi i druge zvukove, osim plača.
 • Reaguje na glasne zvukove.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Gleda u Vas dok se krećete.
 • Gleda u igračku nekoliko sekundi.

Kretanje/Fizički razvoj:

 • Drži glavu podignutu kada je na stomaku.
 • Pomera obe ruke i obe noge.
 • Nakratko otvara šake.

Šta većina beba radi na uzrastu od 4 meseca?

Socijalni/Emocionalni razvoj:

 • Samo se osmehuje kako bi privuklo Vašu pažnju.
 • Smeje se (još ne „punim“ smehom) kada pokušate da ga nasmejete.
 • Gleda u Vas, pokreće se, ili proizvodi zvukove kako bi dobilo ili zadržalo Vašu pažnju.

Jezik/Komunikacija

 • Proizvodi zvukove kao što su „oooo“, „aahh“ (guče).
 • Kada mu govorite, uzvraća Vam tako što proizvodi zvukove.
 • Okreće glavu prema zvuku Vašeg glasa.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Ako je gladno, otvara usta kada vidi dokju ili flašicu.
 • Gleda svoje šake sa interesovanjem.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Kada ga držite, drži glavu mirno, bez podrške.
 • Drži igračku kada mu je stavite u šaku.
 • Koristi svoju ruku da zamahne igračkama.
 • Prinosi svoje šake ustima.
 • Odiže se na laktove/podlaktice kada je na stomaku.

Šta većina beba radi na uzrastu od 6 meseci?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Poznaje ljude koji su mu poznati.
 • Voli da gleda sebe u ogledalu.
 • Smeje se.

Jezik/Komunikacija

 • Naizmenično proizvodi zvukove sa Vama.
 • Proizvodi zvukove tako što isplazi jezik, i potom duva.
 • Proizvodi cvileći zvuk.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Stavlja stvari u svoja usta kako bi ih istražilo.
 • Poseže da zgrabi igračku koju želi.
 • Zatvara usne kako bi pokazalo da više ne želi hranu.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Kotrlja se sa stomaka na leđa.
 • Odiže se ispruženim rukama kada je na stomaku.
 • Naslanja se na šake da se podupre dok sedi.

Šta većina beba radi na uzrastu od 9 meseci?

Socialni/Emocionalni razvoj

 • Stidljivo je, privrženo („lepljivo“), ili uplašeno u blizini stranaca.
 • Pokazuje nekoliko izraza lica, poput srećnog, tužnog, ljutog i iznenadjenog.
 • Gleda kada ga dozivate po imenu.
 • Reaguje kada odete (gleda, poseže za Vama, ili plače).
 • Osmehuje se ili se smeje kada igrate igru pik-a-bu.

Jezik/Komunikacija

 • Proizvodi različite zvukove kao „mamamama“ i „babababa.“
 • Podiže ruke kako bi ste ga uzeli.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Traži predmete kada mu ispadnu iz vida (kao što su njegova kašika, ili igračka).
 • Lupa (udara) dva predmeta jedan o drugi.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Samo seda u sedeći položaj.
 • Prebacuje stvari iz jedne šake u drugu šaku.
 • Koristi prste da povlači hranu prema sebi.
 • Sedi bez podrške.

Šta većina beba radi na uzrastu od 12 meseci?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Igra igre sa Vama, kao što je igra pljeskanja rukama (na eng. pat-a-cake).

Jezik/Komunikacija

 • Maše „pa-pa.“
 • Roditelje zove „mama“ ili „tata“, ili nekim drugim, posebnim imenom.
 • Razume „ne“ (nakratko prekida ili prestaje kada kažete to).

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Stavlja nešto u posudu, kao na primer, kocku u šolju.
 • Traži stvari koje je videlo da krijete, kao na primer, igračku ispod ćebeta.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Podiže se da stoji.
 • Hoda držeći se za nameštaj.
 • Pije iz šolje bez poklopca, dok je Vi držite.
 • Hvata stvari između palca i kažiprsta, kao što su mali komadići hrane.

Šta većina beba radi na uzrastu od 15 meseci?

  Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Kopira drugu decu dok se igra, poput uzimanja igračaka iz kutije kada to uradi drugo dete.
 • Pokazuje Vam predmet koji mu se dopada.
 • Pljeska rukama kada je uzbuđeno.
 • Grli plišanu lutku, ili drugu igračku. 
 • Pokazuje Vam naklonost (grli Vas, mazi, ljubi).

Jezik/Komunikacija

 • Pokušava da kaže jednu ili dve reči, pored “mama” ili “tata”, kao na primer, “lo” za “lopta”, ili “pa” za “pas”.
 • Gleda u poznati predmet kada ga imenujete.
 • Prati uputstva data gestom i rečima. Na primer, daje Vam igračku kada ispružite ruku i kažete “Daj mi igračku”.
 • Pokazuje kažiprstom kada traži nešto, ili kako bi dobilo pomoć.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Pokušava da koristi stvari na pravi način, kao što su telefon, šolja ili knjiga.
 • Slaže najmanje dva mala predmeta, kao što su kocke.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Pravi nekoliko koraka samostalno.
 • Koristi prste da hrani sebe određenom hranom.

Šta većina dece radi na uzrastu od 18 meseci?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Udaljava se od Vas, ali gleda da se uveri da ste blizu.
 • Pokazuje kažiprstom kako bi Vam pokazalo nešto interesantno.
 • Pruža Vam ruke da ih operete-
 • Gleda nekoliko stranica u knjizi sa Vama.
 • Pomaže Vam da ga obučete gurajući ruku kroz rukav, ili podiže stopalo.

Jezik/Komunikacija

 • Pokušava da kaže tri ili više reči, osim „mama“ ili „tata“.
 • Prati uputstva od jednog koraka, bez ikakvog gesta; na primer, daje Vam igračku kada kažete „Daj mi igračku.“

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Kopira Vas dok radite kućne poslove, kao što je metenje metlom.
 • Igra se sa igračkama na jednostavan način, poput guranja autića.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Hoda ne držeći se za bilo koga ili za nešto.
 • Škraba.
 • Pije iz šolje bez poklopca, i može ponekad da proliva.
 • Hrani se prstima.
 • Pokušava da koristi kašiku.
 • Penje se na kauč ili stolicu, i silazi bez pomoći.

Šta većina dece radi na uzrastu od 2 godine?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Primećuje kada su drugi povređeni ili uznemireni, pri čemu se zaustavlja, ili izgleda tužno kada neko plače.
 • Gleda u Vaše lice da vidi kako da reaguje u novoj situaciji.

Jezik/Komunikacija

 • Pokazuje na stvari u knjizi kada ga pitate, kao na primer, „Gde je medved?“
 • Kaže najmanje dve reči zajedno, na primer „Još mleka.“
 • Pokaže na najmanje dva dela tela kada ga pitate.
 • Osim mahanja i pokazivanja kažiprstom, koristi i druge gestove, kao što su slanje poljupca i klimanje glavom za „da”.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Drži nešto u ruci dok koristi drugu ruku; na primer, drži kutiju u jednoj ruci, a drugom rukom otvara poklopac na kutiji.
 • Pokušava da koristi prekidače ili dugmad na igrački.
 • Igra se sa više od jedne igračke u isto vreme, kao što je stavljanje igračaka u obliku hrane, na igračku tanjir.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Šutira loptu.
 • Trči.
 • Hoda (ne penje) uz nekoliko stepenika, sa ili bez pomoći.
 • Jede kašikom.

Šta većina dece radi na uzrastu od 30 meseci?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Igra se pored druge dece, i ponekad se igra sa njima
 • Pokazuje Vam šta može da uradi, govoreći Vam: „Pogledaj me!“
 • Prati jednostavne rutine kada mu se kaže, kao što je pomaganje pri skupljanju igračaka kada mu kažete „Vreme je za sređivanje”.

Jezik/Komunikacija

 • Govori oko 50 reči
 • Kaže dve ili više reči, sa jednom rečju koja označava radnju, kao što je „Pas trči.“
 • Imenuje stvari u knjizi kada pokažete i pitate ga „Šta je to?“
 • Izgovara reči poput „ja“, ili „mi“.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Koristi stvari za pretvaranje, kao što je hranjenje lutke sa kockom kao da je hrana.
 • Pokazuje jednostavne veštine rešavanja problema, kao što je stajanje na maloj stolici kako bi dohvatilo nešto.
 • Prati uputstva od dva koraka, kao što je „Spusti igračku, i zatvori vrata.“
 • Pokazuje da zna bar jednu boju; na primer, pokazuje na crvenu bojicu kada ga pitate „Koja bojica je crvene boje?“

Kretanje/Fizički razvoj

 • Koristi šake za okretanje stvari, kao što su okretanje kvaka ili odvrtanje poklopaca
 • Sam skida odeću, poput širokih pantalona, ili otkopčane jakne.
 • Skače sa zemlje sa obe noge.
 • Okreće stranice knjige, jednu po jednu, kada mu čitate.

Šta većina dece radi na uzrastu od 3 godine?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Smiri se u roku od 10 minuta, nakon što ga ostavite, kao u slučaju ostavljanja u vrtiću.
 • Primećuje drugu decu, i pridružuje im se u igri.

Jezik/Komunikacija

 • Razgovara sa Vama koristeći najmanje dve uzajamne verbalne razmene.
 • Postavlja pitanja „ko“, „šta“, „gde“ ili „zašto“, kao što je „Gde je mama/tata?“
 • Kada se pita, kaže koja se radnja dešava na slici ili u knjizi; na primer, „trči“, „jede“, ili „igra“.
 • Kaže svoje ime kada se pita.
 • Govori dovoljno dobro da ga i drugi razumeju, većinu vremena.

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Crta krug, kada mu pokažete kako se to radi.
 • Izbegava dodirivanje vrućih predmeta, kao što je šporet, kada ga upozorite.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Niže predmete zajedno, poput velikih perli ili makarona.
 • Sam oblači neku odeću, poput širokih panatalona ili jakne.
 • Koristi viljušku.

Šta većina dece radi na uzrastu od 4 godine?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Pretvara se da je neko drugi tokom igre (učitelj, superheroj, pas).
 • Pita da se ide da se igra sa decom, ako ih nema u blizini, poput „Mogu li da se igram sa Anom?“
 • Teši druge koji su povređeni ili tužni, poput grljenja prijatelja koji plače.
 • Izbegava opasnost; na primer, ne skače sa velike visine na igralištu.
 • Voli da bude „pomagač“.
 • Manja ponašanje u odnosu na mesto na kojem se nalazi (crkva, biblioteka, igralište).

Jezik/Komunikacija

 • Izgovara rečenice sa četiri ili više reči.
 • Izgovara neke reči iz pesme, priče, ili pesmice
 • Govori o najmanje jednoj stvari koja mu se dogodila tokom dana, poput „Igrao sam fudbal“.
 • Odgovara na jednostavna pitanja, poput „Čemu služi kaput?“, ili „Čemu služi bojica?”

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Imenuje nekoliko boja predmeta.
 • Priča šta sledi u poznatoj priči.
 • Crta osobu sa tri ili više delova tela.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Hvata veliku loptu, većinu vremena.
 • Poslužuje se sa hranom, ili sipa vodu, uz nadzor odrasle osobe.
 • Otkopčava neku dugmad.
 • Drži bojicu ili olovku između prstiju i palca (ne pesnicom).

Šta većina dece radi na uzrastu od 5 godina?

Socijalni/Emocionalni razvoj

 • Prati pravila ili preuzima red tokom igre sa drugom decom.
 • Peva, igra, ili glumi za Vas.

Jezik/Komunikacija

 • Priča priču koju je čulo ili izmislilo sa najmanje dva događaja. Na primer, mačka se zaglavila na drvetu, i onda ju je spasio vatrogasac.
 • Odgovara na jednostavna pitanja o knjizi ili priči nakon što mu je pročitate ili ispričate.
 • Održava razgovor sa više od tri uzajamne verbalne razmene.
 • Koristi ili prepoznaje jednostavne rime (rak-mrak).

Kognitivni razvoj (učenje, razmišljanje, rešavanje problema)

 • Broji do 10.
 • Imenuje neke brojeve između 1 i 5 kada mu ih pokažete.
 • Koristi reči o vremenu kao što su „juče“, „sutra“, „jutro“ ili „noć“.
 • Obraća pažnju 5 do 10 minuta tokom aktivnosti; na primer, tokom pričanja priče ili nekih umetničkih i zanatskih aktivnosti (ne računaju se aktivnosti koje se prezentuju putem mobilnog telefona, računara ili tablet uređaja).
 • Piše neka slova koja su sadržana u njegovom imenu.
 • Imenuje neka slova koja mu pokažete.

Kretanje/Fizički razvoj

 • Zakopčava neku dugmad.
 • Skače na jednoj nozi.

Literatura:

 •  Zubler, J. M., Wiggins, L. D., Macias, M. M., Whitaker, T. M., Shaw, J. S., Squires, J. K., … & Lipkin, P. H. (2022). Evidence-informed milestones for developmental surveillance tools. Pediatrics, 149(3):e2021052138

Exit mobile version